Vi bygger ut hotellet


Nyligen tog vi ett beslut att bygga ut den västra delen av hotellet för att utöka anläggningens kapacitet. Vi hoppas kunna ta emot 500 fler gäster än tidigare efter att bygget genomförts. Vi har försökt planera detta projekt i minsta detalj för att undvika att störa våra gäster under själva byggarbetet. Vi har därför beslutat att sätta upp speciella skydd för att undvika att störa omgivningen med den starka platsbelysningen som vi tyvärr tvingas använda under de nästkommande månaderna.